จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และวัดวิชิตสังฆาราม แถลงข่าวการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และวัดวิชิตสังฆาราม แถลงข่าวการสร้างอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงคราม